ບົດສຳຫຼວດການນຳພາຄະນະບລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວສະໄໝທີ VIII

ສຳຫຼວດການນຳພາ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2007 ເຖິງປະຈຸບັນ.
ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະໄໝທີ 8 ຊຸດປະຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການ ເລືອກຕັ້ງ ມີກຳມະການ ທັງໝົດ 21 ທ່ານ, ຮັບຜິດຊອບຕາມການແບ່ງງານກັນຄື: ປະທານ 1 ທ່ານ ຮັບ ຜິດຊອບລວມ , ຮອງປະທານ 6 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 6 ທ່ານໄດ້ແບ່ງກັນຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະຄະນະກຳມາທິ ການຄື: ເລຂາທິການ ແລະ ຫ້ອງການ,ກຳມາທິການ ການເງິນ, ກຳມາທິການຕ່າງປະເທດ, ກຳມາທິການ ກວດກາ ແລະ ກຳມາທິການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ອົບຮົມ. ມີສະມາຊິກສະມາຄົມທັງໝົດ 1.000 ກວ່າທ່ານ. ຜ່ານການນຳພາຕະຫລອດໄລຍະ ອາຍຸສະໄໝ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ສະໄໝທີ VIII ເປັນເວລາ 7 ປີ ສາມາດ ຕີລາຄາໄດ້ຈຸດດີຈຸດອ່ອນບາງດ້ານດັ່ງນີ້ :
ບັນດາສະຫາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານ ຍັງຮັກສາໄດ້ຄຸນທາດການເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາການເມືອງ ແນວຄິດ, ການຈັດຕັ້ງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ເປັນ ເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ການເມືອງທີ່ຂັ້ນເທິງ ກໍ່ຄື : ຄະນະພັກ ຄະນະນຳກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເຊັ່ນ :
ໂດຍຜ່ານສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວທີ່ເປັນການນຳແຕ່ລະບ່ອນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສະມາຊິກສະມາ ຄົມທຸກສະຫາຍໄດ້ຮັບການອົບຮົມ, ຮ່ຳຮຽນກ່ຽວກັບການເມືອງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ – ລັດຢ່າງເປັນ ປະຈຳ, ສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າ ການໃນການນຳພາ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມແຕ່ລະຄົນ ຍາມໃດກໍ່ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງ ເປັນເອກະພາບນຳການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍລັດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການປະ ຕິບັດແຜນການ ຂອງຄະນະນຳກະຊວງ ແລະ ແຜນການວຽກງານ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວວາງໄວ້. ແຕ່ລະສະຫາຍຮັກສາໄດ້ຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນການປະຕິບັດໜັາທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ.
ບັນດາສະຫາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານ ຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ, ລະບຽບລັດຖະກອນ, ມີສະຕິຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ, ມີສະຕິຕໍ່ຈັນຍາບັນນັກຂ່າວປະຕິບັດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ. ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນສະມາຄົມໃຫ້ ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ – ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປອດໃສ.
ບົນພື້ນຖານປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ເຮັດ ວຽກມີແຜນການ, ມີການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເປັນປະຈຳ, ດ້ານດີ -ດ້ານອ່ອນ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ເພື່ອສ່ອງແສງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ສະແດງອອກໃນວຽກງານຕົວຈິງ ໄລຍະ 7 ປີ ຜ່ານມາດັ່ງນີ້ :

ໄດ້ປະຊຸມຄະນະປະທານ, ຮອງປະທານມີ 16 ຄັ້ງ ຄິດສະເລ່ຍແລ້ວ ປີລະ 4 ຄັ້ງ ເພື່ອປຶກສາແກ້ໄຂ ວຽກງານຄຳຄັນ ຂອງສະມາຄົມ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວວຽກງານຕ່າງໆ ມີ12 ຄັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຕາງ ໜ້າສະມາຄົມນັກຂ່າວໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳຄັນຕ່າງໆ 8 ຄັ້ງ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ນັກຂ່າວກ່ຽວ ກັບວິຊາ ການຕ່າງໆ 11 ຄັ້ງ, ມີນັກຂ່າວພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມເກືອບ 200 ຄົນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຍ້ອງຍໍນັກຂ່າວດີເດັ່ນທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2012 ໄດ້ຮັບຜູ້ແທນສະມາຄົມ ນັກຂ່າວປະເທດ ຕ່າງໆມາຢ້ຽມຢາມ 7 ຄະນະ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວລາວເຮົາ ໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງ ປະເທດ ມີ 9 ຄະນະ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ເອົານັກຂ່າວດີເດັ່ນໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ. 
ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີນັ້ນ ກໍປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ຕໍ່ກັບຈຸດອ່ອນ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຊຸດປະຈຸບັນ ບາງອັນທີ່ເປັນພື້ນຖານດັ່ງນີ້ :

  • ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວເຮົາຊຸດນີ້ ຍັງບໍ່ທັນດີເທົ່າທີ່ ຄວນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ ຂາດການປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານປະຈຳປີປະຕິບັດບໍ່ໄດ້, ການປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດຂອງແຕ່ລະກຳມາທິການທີ່ມີການມອບໝາຍກັນແລ້ວ ແຕ່ຕົວຈິງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມໜ່ວຍ, ບໍ່ມີງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຮັດວຽກພົວພັນກັບຕ່າງປະເທດ, ເກັບກຳສະຖິຕິ ສະມາຊິກບໍ່ທັນໄດ້ ຕົວເລກຕົວຈິງຍັງມີລັກສະນະເດົາເອົາ ແລະ ບາງຄັ້ງ ຫຼື ບາງບັນ ຫາສຳຄັນການເກັບ ເງິນສະທິຕິ ຫຼື ເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກ ຫຼື ອົງການສື່ມວນຊົນຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ການເງິນຍັງບໍ່ຖືກ ກັບຫຼັກການ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕໍ່ບາງຈຸດອ່ອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄະນະພວກເຮົາ ຊຸດນີ້ ສາມາດ ສະຫລຸບໄດ້ບາງບົດຮຽນຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຊຸດໃໝ່ພິຈາລະນານຳໄປແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນດັ່ງ ກ່າວເຊັ່ນ :
  • ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີຄວາມໜັກແໜ້ນດ້ານຄຸນທາດ ການເມືອງສາມາດກຳໄດ້ ແລະ ຮູ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂນບາຍຂອງພັກເຂົ້າໃສ່ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈຶ່ງສາມາດນຳພາວຽກງານໄປສູ່ປະສິດທິຜົນໄດ້.
  • ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານຕ້ອງມີທັດສະນະມະຫາຊົນສາມາດເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີສ້າງ ກຳລັງແຮງມະຫາສານສ້າງຄຸນນະພາບໃໝ່ໃນຖັນແຖວສື່ມວນຊົນ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຕາມໜ້າທີ່ການ ເມືອງຂອງສື່ມວນຊົນລາວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
    ທີ່ກ່າວມານີ້, ເປັນການສຳຫລວດກວດກາຄືນ ໃນການນຳພາ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມ ນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ສະໄໝກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ ຄະນະບໍລິຫານ ງານສະມາຄົມຊຸດໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນນາມຄະນະຊຸດເກົ່າຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊິຍ ແລະ ຮູ້ບຸນ ຄຸນຢ່າງສູງຕໍ່ຄະນະຊີ້ນຳ ຂອງຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຊີ້ນຳຢ່າງໄກ້ຊິດຕິດແທດ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາຕະຫລອດມາ, ຂໍສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈບັນດາ ສະມາຊິກນັກຂ່າວຫຼາຍຄົນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະສານສົມທົບໃນການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມ ນັກຂ່າວພວກເຮົາແຕ່ຕົ້ນຕະຫຼອດປາຍ.
    ມາຮອດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍສະຫາຍໃນຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດເກົ່າຂໍລາໜ້າທີ່ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຂໍມອບໜ້າທີ່ນີ້ໃຫ້ກອງປະຊຸມເພື່ອສືບຕໍ່ດຳເນີນງານ ແລະ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິ ຫານ ງານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊຸດໃໝ່ ເພື່ອບໍລິຫານວຽກງານ ຂອງສະມາຄົມພວກເຮົາ ສືບຕໍ່ໄປ.