ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ

ຂໍ​ສະ​ໝັກເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ມາ​ຄົມນັກ​ຂ່າວ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ​ ລາວ


ຂໍຮຽນ​ສະ​ເໜີ​ມາ​ຍັງ​ປະ​ທານສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ອະ​ນຸ​ມັດ​ຮັບ​ເອົາຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ ແລະ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າ ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ລະ​ບຽບຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ.
ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ຮຽນ ມາ​ຍັງ​ທ່ານ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ແລະ ຮັບ​ຮອງຕາມ​ລະ​ບຽບ ແລະ ຫຼັກ​ການ​ດ້ວຍ.